De revolutionaire vergisters 

van FermTechsystems bv

Door zijn simpele vormgeving gecombineerd met de hoogste technische standaard is dit een product op maat. Altijd uit te breiden door te bouwen in "lego blokken".
Door verregaande automatisering toe te passen, is er bij de eindgebruiker minder vergistingskennis benodigt. Door de zogenaamde IPC Unit, wat staat voor In-line Proces Control Unit, wordt vanuit de in-line gemeten waarden de installatie gestuurd. 
Of u nu een installatie zoekt voor kleinschalige monomestvergisting of voor grootschalige co-vergisting, wij hebben voor u een oplossing op maat.
 

 

Door de combinatie van kennis en kunde is dit een vergistingsinstallatie die een hoge gasopbrengst combineerd met een grote bedrijfszekerheid.


De grootste noviteit

Hiernaast ziet u een afbeelding van de speciaal door ons ontwikkelde "gestuurde hydrolyse" reactor. Door deze reactor, in combinatie met de IPC Unit, is het mogelijk om een maximale omzetting van de ingevoerde organische materialen te verkrijgen.

Dit is met name van belang bij co-vergisiting waarbij moeilijk ontsluitbare coproducten worden toegepast.

Voor monomestvergisting heeft u voldoende aan onze up-flow reactor. Laag energieverbruik gecombineerd met een hoge stripping.